Ochrana soukromí

srp, 6 2023

Ochrana osobních údajů

Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních a soukromých údajů našich klientů a návštěvníků webové stránky Praga Dentalní Péče. V rámci této politiky ochrany osobních údajů se zavazujeme chránit vaše osobní údaje a používat je pouze v souladu se zákony České republiky a obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). V následujících odstavcích poskytneme rozsáhlé a podrobné informace o tom, jak sbíráme, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje. Dále se dozvíte, jaká práva máte v souvislosti s ochranou vašich údajů a jakým způsobem můžete tato práva uplatnit.

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na našem webu je prováděno na základě zásad právnosti, spravedlnosti a transparentnosti. Při zpracování vždy postupujeme tak, aby byla zaručena maximální možná bezpečnost údajů. Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Kromě toho dbáme na to, abychom údaje uchovávali v aktualizovaném a přesném stavu a v případě neaktuálnosti nebo nepřesnosti je bez zbytečného odkladu opravili či vymazali.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme při interakci uživatelů s naším webem, a to především při vyplňování kontaktních formulářů, registraci na našich stránkách nebo při přihlášení k odběru newsletteru. Shromažďujeme také údaje automaticky skrze cookies a další sledovací technologie. Tyto informace mohou zahrnovat, ale neomezují se pouze na, vaše IP adresy, typ prohlížeče, informace o vaší návštěvě včetně cesty vašeho průchodu naším webem, čas strávený na stránkách a stránkách, které navštívíte.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro několik daných účelů. Patří sem správa webových stránek, zlepšení kvality obsahu a služeb, zasílání informačních materiálů, vyhodnocování statistik návštěvnosti, zlepšení uživatelských zážitků a zabezpečení webu. Vaše osobní údaje jsou zpracování výhradně pro výše uvedené účely a nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu.

Bezpečnost a ochrana údajů

Pro zajištění ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů přijímáme různá technická a organizační opatření. Tato opatření zahrnují použití šifrování dat, zabezpečené servery, řízené přístupy a další technologie a procesy, které chrání vaše údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo poškozením. Zavazujeme se průběžně vyhodnocovat a aktualizovat naše bezpečnostní procedury, aby odpovídaly nejnovějším hrozbám a postupům.

Kontaktní informace majitele a provozovatele webu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany vašich osobních údajů se můžete obrátit na majitelku webu, paní Lenku Huňovou, na adresu: [email protected] nebo poštovní adresu: Náměstí Svobody 17, 602 00 Brno, Česká republika. Jsme zde pro vás, abychom zajistili, že vaše práva v oblasti ochrany údajů jsou respektována a vaše údaje jsou bezpečně chráněny.