Obchodní podmínky

srp, 6 2023

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového portálu Praga Dentalní Péče, dostupného na adrese www.prague-dental.cz, řeší práva a povinnosti provozovatele webu a jeho uživatelů v souvislosti s využíváním služeb a informací poskytovaných na tomto webu. Lenka Huňová (dále jen „provozovatel“), se sídlem Náměstí Svobody 17, 602 00 Brno, Česká republika, je vlastníkem a provozovatelem tohoto webu. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich zveřejnění a týkají se všech osob, které web navštíví a / nebo využívají jeho služby. S využitím webu nebo jeho částí vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Vymezení služeb

Praga Dentalní Péče poskytuje informace a rady týkající se ústní hygieny, dentálních procedur, novinek ve stomatologii a případně jiných souvisejících témat. Služby těchto stránek jsou primárně informačního charakteru, a je potřeba zdůraznit, že neslouží jako náhrada za profesionální zdravotnickou péči. Všechny informace by měly být využity s ohledem na individuální potřeby a nikdy by neměly být brány jako jediný zdroj rozhodování o vaší dentální péči.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje respektovat autorská práva provozovatele a třetích stran a neprovádět žádné neoprávněné zásahy do publikovaného obsahu. Dále uživatel souhlasí, že nebude využívat informace získané z těchto stránek k nelegálním či nemorálním účelům a bude postupovat v souladu s právními předpisy České republiky a mezinárodními dohodami, respektovat pravidla slušného chování a ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit soukromí uživatelů webu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje získané od uživatelů budou zpracovány výhradně za účelem poskytování kvalitních služeb, zlepšení webu a komunikace s uživateli, a nebudou bez jejich souhlasu poskytnuty třetím stranám.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny uživatele webu bez výjimky. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. O změnách bude informovat prostřednictvím svých webových stránek. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek v souvislosti s obchodními podmínkami se můžete obrátit na majitelku Lenku Huňovou prostřednictvím emailu [email protected]. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy dostupné na webových stránkách provozovatele.