Informace o ochraně osobních údajů

srp, 6 2023

Ochrana Osobních Údajů

V rámci společnosti Praga Dentalní Péče kládeme velký důraz na ochranu osobních údajů našich klientů. Tento dokument poskytuje ucelený přehled o tom, jak zacházíme s osobními údaji, jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak je ochraňujeme a jaké jsou vaše práva v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jsme odhodláni chránit vaše osobní údaje s maximální možnou péčí a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy.

Sběr a Použití Osobních Údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete dobrovolně prostřednictvím kontaktních formulářů nebo při objednání služeb. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo. Sbíráme tyto údaje s účelem zlepšení našich služeb, komunikace s klienty a poskytování relevantních informací o našich produktech a službách. Vaše údaje jsou zpracovávány s nejvyšším stupněm ochrany a jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu.

Ochrana a Bezpečnost Údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Používáme různé bezpečnostní technologie a procedury, abychom chránili vaše osobní informace před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována a testována, aby reflektovala nejnovější trendy v oblasti ochrany dat. Přistupujeme k vašim osobním údajům s největší možnou zodpovědností a v souladu s právními předpisy.

Práva Subjektů Údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Kdykoliv můžete uplatnit svá práva týkající se ochrany osobních údajů kontaktem na naše zákaznické centrum prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Kontaktní Informace

Pro všechny otázky a požadavky týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese Náměstí Svobody 17, 602 00 Brno, Česká Republika, nebo prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Jako správce vašich osobních údajů, Lenka Huňová, se zavazuje k transparentnímu a zodpovědnému přístupu při zpracování vašich informací v souladu s platnými zákony.