EnglishFrancaisItalianoSrpskiBulgarian

SLUŽBY A OŠETŘENÍ

 

Icon® - zubní kazy bez vrtání

Dosud zde byly dvě možnosti ošetření zubního kazu. Počáteční zubní kaz mohl být léčen fluoridy, u hlubších zubních kazů bylo nezbytné odvrtání zubní tkáně a následné zaplnění. Obzvláště v mezizubních prostorech vedl tento postup ke zbytečné preparaci zdravých zubních tkání.
Ve spolupráci s University of Kiel a Charité v Berlíně byla vyvinuta inovativní metoda infiltrace zubního kazu. Je to spojující článek mezi praventivní a invazivní metodou.

Pomocí revolučního přípravku Icon® je možné mikroinvazivně zastavit počáteční zubní kaz - jednoduše, bezbolestně, při jednom sezení a šetrně k tvrdým zubním tkáním.

Přípravek Icon® může být použit pro léčbu rentgenologicky zjištěných malých zubních kazů (viz obr. E1-D1)
Přípravek Icon® může být použit pro léčbu rentgenologicky zjištěných malých zubních kazů
(viz obr. E1-D1)

Icon® je také možné použít pro rychlé a efektivní odstranění esteticky nežádoucích bílých skvrn po sejmutí fixního ortodontického aparátu.


Estetická stomatologie

Kompozitní výplně
Používáme jen zahraniční vysoce kvalitní kompozita, kterými se dosáhne dokonale barevné reprodukce přirozeného vzhledu zubů. Tyto výplně (plomby) se používají jen na drobnější defekty nebo fraktury.

Inlay
Je bílá výplň (plomba), která věrně simuluje vzhled zubu. Lze použít kompozitní nebo keramický materiál. Tyto výplně se nalepí do preparovaného defektu v zubu.

Keramické fazety
Jsou to tenké plátky keramiky, lepené na přední plochu zubů. Používají se při povrchových defektech, zabarvení, frakturách. Fazeta zachová zub bez výrazné redukce. Pomocí počítačové technologie se zhotoví přesná a esteticky dokonalá fazeta.

Keramické korunky
Jsou zhotoveny bez účasti kovu. Opět za pomoci počítačové technologie se zhotoví esteticky dokonalá korunka.

Dentální implantáty
Jsou to umělé zubní kořeny pevně fixované v kosti, dokonale napodobí vlastní ztracený zub. Používáme systém Branemark - abutmenty prefabrikované nebo zhotovené individuálně.


Implantologie

Náhrada ztraceného zubu implantátem je v dnešní době obecně nejideálnější náhrada zubu určená téměř pro každého "dospěláka". Výjimku tvoří někteří pacienti se závažnými celkovými onemocněními.
Implantát používáme v případě, že došlo ke kompletní ztrátě zubu – tzn. i kořene zubu. Vlastní implantát je titanový šroub, který se zavádí namísto ztraceného kořene do kosti. Jedná se o plně biokompatibilní náhradu, která se díky speciální povrchové úpravě spojí s kostí a posléze je tudíž možno ji využít k fixaci korunkové náhrady.
Takovýmto způsobem je možno nahradit ztrátu jednoho zubu, ale i většího počtu až vyřešit kompletní ztrátu chrupu. Podmínkou pro zavedení implantátu je dostatečné množství a dobrá kvalita kosti. Avšak ani v případě, že je kosti málo, není situace neřešitelná. Kost je možno nahradit různými způsoby a to za použití kosti vlastní odebrané z míst s dostatečným objemem nebo pomocí materiálu náhradního, opět plně kompatibilního s organismem. Možností je i kombinace obojího uvedeného.


Dentální hygiena

Dentální hygiena jako samostatný obor je velkým přínosem pro moderní stomatologickou ordinaci. Díky dentální hygieně má stomatolog možnost se plně věnovat své odborné specializaci. Odstranění zubního kamene a plaku provádí dentální hygienistka, která Vás svou péčí zbaví projevů zánětu dásní a naučí Vás, jak o zuby pečovat doma.
Máte pocit, že je profesní ošetření dentální hygienistkou pro Vás zbytečné a že je nepotřebujete? Omyl! I zdánlivě čisté zuby potřebují alespoň jednou za čas profesionálně vyčistit. Vždyť je používáme denně a uznejte, že si tuto péči alespoň jednou za půl roku zaslouží! Navíc mnohdy stačí málo – odstranění pigmentací způsobených pitím kávy, koly, čaje či kouřením – a odcházíte spokojeni s úsměvem zářivějším!


Záchovná stomatologie

Jak už sám název napovídá, je hlavním cílem záchovné stomatologie postižený zub např. kazem nebo úrazem zachránit. V případě lehčího poškození nezasahujícího nervový systém zubu, lze takovéto defekty řešit výplní (plombou). Druh výplně – estetická bílá (fotokompozitní) či amalgámová – je stanoven individuálně na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta.
Jestliže se jedná o poškození většího rozsahu zasahující nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků (endodoncie), ve kterých se postižený nerv nachází.
Veškeré zákroky jsou prováděny bezbolestně a šetrně v místním (lokálním) znecitlivění s ohledem na individuální přístup ke každému pacientovi.
Každý zub je specifický a stupeň onemocnění vyžaduje daný druh léčby. Někdy je možností více a na základě konzultace s lékařem zvolíte daný druh ošetření (amalgámová či estetická bílá výplň). V případě těžšího postižení zubu je často nutné ošetření kořenových kanálků (endodoncie).


Protetická stomatologie

Protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů. Mezi výrobky protetické stomatologie patří:

Estetická keramická fazeta
Nahrazuje mírnou ztrátu tvrdých zubních tkání, může korigovat estetické nedokonalosti zubu způsobené vývojovým poškozením tvrdých zubních tkání nebo je schopna upravit mírné změny v postavení zubu. Po odstranění povrchové vrstvy zubu z viditelné přední části se keramická fazeta nalepí ve formě skořápky.

Korunka
Nahrazuje větší část zubu (celý povrch) ztracenou kazem či úrazem při zachování vlastního kořene zubu. Zhotovujeme pevně fixované metalokeramické (kovokeramické) nebo vysoce estetické celokeramické korunky.

Můstky
Řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady, která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.

Kořenová nástavba
Jedná se o zařízení, které spojuje vlastní kořen zubu s proteticky zhotovenou korunkou.

Snímací protéza

Řeší ztrátu skupiny zubů nebo všech zubů. Jedná se o pryskyřičnou náhradu, která není fixována, ale je možno ji libovolně odstranit.


Parodontologie

Plak a zubní kámen jsou nejčastější příčinou vzniku parodentózy (parodontitidy) – onemocnění dásní a v pokročilém stádiu i kosti, ve které je zub upevněn. Paradentóza je onemocnění, které je léčitelné. V případě neléčení může dlouhou dobu bez výrazných potíží přetrvávat a být v konečném důsledku příčinou ztráty zdánlivě i zdravého zubu.
Alarmujícími příznaky, které Vás mohou upozornit, že není vše v pořádku jsou např. krvácení dásní či zápach z úst. Řešení je přitom jednoduché. Včasné odstranění plaku i zubního kamene dokáže většinou celý proces zastavit a zabránit tak ztrátě zubů.
Cílem parodontologie je mimo jiné předat důležité informace, jak parodontóze předcházet či zabránit jejímu opětovnému vzniku. Pokročilé onemocnění je třeba v některých případech ošetřit chirurgicky.


Bělení zubů

LETNÍ AKCE:

Bělení zubů ZOOM 2 ADVANCED POWER jen za 7.000 Kč včetně DPH

Zabarvené, pigmentované zuby je možno s úspěchem bělit o 2 až 4 odstíny. Výsledky jsou individuální, úspěšnost nelze odhadnout předem. Klient může pokračovat domácím bělením, které si sám reguluje.

Ordinační bělení:
•    rychlý efekt
•    90 ti minutová návštěva lékaře
•    ochrana dásní
•    někdy je nutné opakování
•    vyšší finanční náklady
•    je vhodné udržovat barvu domácím bělením

Domácí bělení:
•    denní aplikace 1,5 až 2 hodiny
•    dva a více týdnů
•    zhotovení nosiče, který se používá dále pro udržení barvy do budoucna

Podrobnější info o metodě bělení zubů ZOOM2

Objednat letní akci na bělení zubů


Ortodoncie

Ortodoncie je obor zabývající se rovnáním zubů. Řeší estetické i funkční nedostatky v postavení chrupu a to jak dospělích, tak i dětí.

Rovnání zubů – moderní ortodoncie
Léčba je v zásadě možná dvěma způsoby. Fixními rovnátky v podobě zámků nalepených na zubech nebo pomocí snímacího aparátku. Fixní rovnátka jsou pevně přichycena k zubům a není možno je během léčby na rozdíl od snímacích libovolně sejmout. Tím je pochopitelně i znesnadněna ústní hygiena, kterou je však třeba důsledně dodržovat po celou dobu léčby. Oba druhy rovnátek mají svá kritéria volby, nelze je použít pro všechny defekty a u všech pacientů. Velmi obecně lze shrnout, že snímací rovnátka jsou používána spíše u dětí s neukončeným růstem čelistí a fixní rovnátka u dospělých.

Ortodoncie - léčba

Délka léčby je zcela individuální, ale obecně je třeba počítat s dlouhodobou léčbou, protože jedině ta zajišťuje bezpečný a dobrý výsledek. Kromě důsledného dodržování ústní hygieny jsou v průběhu celé léčby potřebné i pravidelné kontroly. Před započetím celé léčby je tudíž třeba zvážit všechny tyto aspekty, protože bez potřebné spolupráce klienta není možný uspokojivý výsledek.


Stomatochirurgie

Zahrnuje odstranění (extrakci) např. zubů moudrosti či zubů, které jsou úrazem, kazem či parodontózním procesem zasaženy natolik, že již není možná jejích záchrana.

Další zákroky patřící do tohoto oboru jsou:

 

- Extrakce zubů z ortodontických důvodů
- Resekce kořenového hrotu – chirurgické odstranění zánětlivého ložiska v okolí kořene zubu
- Sutura (šití) tkání poškozených úrazem

Veškerá ošetření jsou prováděná po předchozím místním znecitlivění a jsou bezbolestná.


Endodoncie

Jedná se o léčbu kořenových kanálků, která má pro další osud a celkové ošetření zubu velký význam. K tomuto ošetření přistupujeme u komplikací zubního kazu, jako je zánět v zubu a u odumření zubní dřeně vlivem úderu či nárazu (léčba poúrazových komplikací). Slouží k uchování nevitálního (mrtvého) zubu v dutině ústní, a to bez omezení jeho funkce. Samotné ošetření spočívá v důkladném pročištění kořenových kanálků (odstranění nežádoucí odumřelé dřeně) a v jejich hermetickém zaplnění. Jen takto utěsněný kanálek zabrání dalšímu průniku baktérií ze zubu do kosti, a tedy vzniku komplikací jako je zánět v kosti v oblasti špičky kořene zubu (všeobecně známý pod pojmem váček) a dalším závažným stavům jako jsou cysty či přetrvávající bolesti.


Dětská stomatologie

Budovat vzájemnou důvěru mezi lékařem a dítětem je možné a současně žádoucí již od prvního roku věku dítěte, kdy jsou prořezané první mléčné zuby. Péče o dětský chrup je stejně důležitá jako péče o zuby v dospělém věku. Liší se pouze přístup k ošetření dětských pacientů. Dítě je třeba zbavit strachu, a to trpělivým vysvětlováním všeho, co s vlastním ošetřením souvisí. Děje se tak často formou her, které napomohou k dobré spolupráci. První návštěva dítěte v zubní ordinaci je zpravidla seznamovací. Pokud není nutné provést adekvátní ošetření v souvislosti s bolestivým akutním stavem, jedná se pouze o vstupní prohlídku. Dítě má tak možnost si pozvolna přivyknout na prostředí zubní ordinace a navázat kontakt se zubním lékařem. Rodiče jsou informováni jak správně pečovat o chrup svého dítěte a současně jsou podrobně seznámeni s výsledkem vyšetření. Ve věku kdy je dítě již schopné zvládnout čištění samostatně, je instruktáž vedená lékařem orientovaná na dítě samotné.

Podobně jako zuby stálého chrupu kazí se i mléčné zuby. Kromě bakteriálního plaku hrají podstatnou roli cukry, a to v podobě sladkých čajů, dudlíků namočených do medu, atd. V rámci pravidelných preventivních prohlídek (optimální je navštívit zubní ordinaci s dítětem jednou za půl roku) je možné odhalit počínající kazy popřípadě kazy menšího rozsahu, jejichž odstraněním intenzivním fluoridačním programem, popřípadě odvrtáním je možné předejít komplikacím jako jsou akutní bolestivé stavy, otoky a v krajním případě extrakce (vytažení) zubů. Současně se kontroluje správné prořezávání a postavení zubů a provádí se preventivní pečetění zubů.

 

 

RYCHLÁ NAVIGACE - SLUŽBY:

.

Icon® - zubní kazy bez vrtání

Estetická stomatologie

Zubní implantáty
Dentální hygiena
Záchovná stomatologie
Protetika
Parodontologie
Bělení zubů
Ortodoncie (rovnátka)
Stomatochirurgie
Endodoncie
Dětská stomatologie
.
Zubní pohotovost pro děti
Zubní pohotovost pro dospělé
Registrujeme nové pacienty
.

Pro stomatology
.

BĚLENÍ ZUBŮ REVOLUČNÍ METODOU


Akční nabídka:
SKVĚLÉ CENY
Adwanced Power jen za 7.000 Kč
včetně DPH

Objednat se na bělení zubů

 Copyright © Prague City Dental, všechna práva vyhrazena